Kriptopara Çağı

image

Kriptopara Çağı

Yazar: Paul Vigna & Michael J. Casey

Dünyada okuryazarlık düzeyi 2012'de %92 seviyesine ilerlemesine rağmen, yoksul ülkelerdeki kişilerin ve de orta düzey gelire sahip ülkelerdeki insanların da büyük bir kısmının halen banka hesapları bulunmamaktadır. Bankalara erişimlerinin olmamasının nedeni yeteri kadar eğitilmemiş olmaları değili, o bölgelerdeki insanların sürekli karşılarına çıkan yapısal, sistematik engeller ve sınırlı vasıtalardır. Aşırı bürokrası, kültürel duyarsızlık ve yozlaşma ve bir de bankacılık sisteminin talepleri büyük rol oynamaktadır. 

 Sahra altı bölgedeki Afrika'da 2014 sonunda kayıtlı 635 milyon cep telefonu kullanıcısı olduğu, bunun da nüfusun üçte ikisine karşılık geldiği tahmin edilmektedir. Buna karşın Afrikalı yetişkinlerin sadece %20'sinin banka hesabı bulunmaktadır. 

Bir gün bir bilgisayar programının sahip olduğu bir bankaya gidip hesap açmak istediğinizi söylediğinizde, sizin deli olduğunuzu düşünebilirler... 

Çarpıcı bir kitap. Kriptoparalar ve geleceğin yıkıcı teknolojisinin ademi merkezi yapısı ile neleri değiştireceğini veya ne gibi sorunları çözmek için yola çıktığını merak edenlere tavsiyemdir.